<label id="86ac5b6c"></label>   明士亚洲

   明士亚洲科技有限公司 > 商品搜索
   品 牌:
   不限 Panasonic Semiconductor OMRON IXYS Crydom Vishay International Rectifier TOSHIBA COTO Avago Technologies TE Connectivity
   封 去:
   不限 SOP4
   排序:

   产品图片

   生肖印规格

   名牌

   配图量|队订量

   价格梯度

   油价 (不含税)

   交期

   购买数量

   在线客服

  1. CPC1017NTR
  2. CPC1017NTR
   封装:SOP4

  3. IXYS
  4. 配图量:10000

  5. 现货

  6. 询价
  7. SSRC-240D5
  8. SSRC-240D5

  9. TE Connectivity
  10. 配图量:104

   队订量:5

  11. 5+

   15+

   30+

   500+

  12. ¥206.8733

   ¥193.0817

   ¥189.6338

   ¥182.7381

  13. 现货

  14. - +

   表:¥ 1034.37

  15. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  16. AQY221N2TY
  17. AQY221N2TY

  18. Panasonic Semiconductor
  19. 配图量:3524

   队订量:7

  20. 7+

   20+

   50+

   1000+

  21. ¥93.3415

   ¥85.814

   ¥84.3084

   ¥80.5447

  22. 现货

  23. - +

   表:¥ 653.39

  24. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  25. 84140210
  26. 84140210

  27. Crydom
  28. 配图量:92

   队订量:2

  29. 2+

   10+

   20+

   200+

  30. ¥775.0528

   ¥716.3367

   ¥681.107

   ¥645.8773

  31. 现货

  32. - +

   表:¥ 1550.11

  33. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  34. PVG612SPBF
  35. PVG612SPBF

  36. International Rectifier
  37. 配图量:1849

   队订量:15

  38. 15+

   30+

   50+

   1000+

  39. ¥50.9806

   ¥46.2012

   ¥45.4046

   ¥43.0149

  40. 现货

  41. - +

   表:¥ 764.71

  42. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  43. LH1501BABTR
  44. LH1501BABTR

  45. Vishay
  46. 配图量:1208

   队订量:20

  47. 20+

   40+

   100+

   1000+

  48. ¥31.6641

   ¥27.4732

   ¥27.0076

   ¥25.3778

  49. 现货

  50. - +

   表:¥ 633.28

  51. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  52. G3VM-71PR(TR05)
  53. G3VM-71PR(TR05)

  54. OMRON
  55. 配图量:4375

   队订量:7

  56. 7+

   20+

   50+

   1000+

  57. ¥82.4746

   ¥75.8235

   ¥74.4932

   ¥71.1676

  58. 现货

  59. - +

   表:¥ 577.32

  60. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  61. AQY225R3TY
  62. AQY225R3TY

  63. Panasonic Semiconductor
  64. 配图量:6591

   队订量:7

  65. 7+

   20+

   50+

   1000+

  66. ¥89.2867

   ¥82.0862

   ¥80.646

   ¥77.0458

  67. 现货

  68. - +

   表:¥ 625.01

  69. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  70. G3VM-21LR10(TR05)
  71. G3VM-21LR10(TR05)

  72. OMRON
  73. 配图量:8366

   队订量:7

  74. 7+

   20+

   50+

   1000+

  75. ¥93.9092

   ¥86.3358

   ¥84.8212

   ¥81.0345

  76. 现货

  77. - +

   表:¥ 657.36

  78. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  79. SSRD-240D25
  80. SSRD-240D25

  81. TE Connectivity
  82. 配图量:264

   队订量:2

  83. 2+

   10+

   20+

   200+

  84. ¥799.311

   ¥738.7571

   ¥702.4248

   ¥666.0925

  85. 现货

  86. - +

   表:¥ 1598.62

  87. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  88. 10PCV2415
  89. 10PCV2415

  90. Crydom
  91. 配图量:74

   队订量:1

  92. 1+

   5+

   10+

   50+

  93. ¥887.6088

   ¥832.9867

   ¥792.0202

   ¥751.0536

  94. 现货

  95. - +

   表:¥ 887.61

  96. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  97. TLP3546(F)
  98. TLP3546(F)

  99. TOSHIBA
  100. 配图量:102

   队订量:20

  101. 20+

   40+

   100+

   1000+

  102. ¥39.4911

   ¥34.2644

   ¥33.6836

   ¥31.651

  103. 现货

  104. - +

   表:¥ 789.82

  105. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  106. AQW217A
  107. AQW217A

  108. Panasonic Semiconductor
  109. 配图量:3383

   队订量:7

  110. 7+

   20+

   50+

   1000+

  111. ¥67.553

   ¥62.1051

   ¥61.0156

   ¥58.2917

  112. 现货

  113. - +

   表:¥ 472.87

  114. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  115. G3VM-81G1
  116. G3VM-81G1

  117. OMRON
  118. 配图量:2435

   队订量:15

  119. 15+

   30+

   50+

   1000+

  120. ¥49.4738

   ¥44.8356

   ¥44.0626

   ¥41.7435

  121. 现货

  122. - +

   表:¥ 742.11

  123. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  124. TLP4006G(F)
  125. TLP4006G(F)

  126. TOSHIBA
  127. 配图量:142

   队订量:20

  128. 20+

   40+

   100+

   1000+

  129. ¥32.0198

   ¥27.7819

   ¥27.311

   ¥25.663

  130. 现货

  131. - +

   表:¥ 640.4

  132. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  133. AQW280S
  134. AQW280S

  135. Panasonic Semiconductor
  136. 配图量:1072

   队订量:20

  137. 20+

   40+

   100+

   1000+

  138. ¥29.2626

   ¥25.3896

   ¥24.9593

   ¥23.4531

  139. 现货

  140. - +

   表:¥ 585.25

  141. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  142. DC100D10
  143. DC100D10

  144. Crydom
  145. 配图量:156

   队订量:2

  146. 2+

   10+

   20+

   200+

  147. ¥711.0837

   ¥657.2138

   ¥624.8918

   ¥592.5698

  148. 现货

  149. - +

   表:¥ 1422.17

  150. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  151. H12WD4890
  152. H12WD4890

  153. Crydom
  154. 配图量:36

   队订量:1

  155. 1+

   5+

   10+

   50+

  156. ¥883.6129

   ¥829.2367

   ¥788.4546

   ¥747.6724

  157. 现货

  158. - +

   表:¥ 883.61

  159. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  160. PVG612S-TPBF
  161. PVG612S-TPBF

  162. International Rectifier
  163. 配图量:1416

   队订量:15

  164. 15+

   30+

   50+

   1000+

  165. ¥56.5893

   ¥51.2841

   ¥50.3999

   ¥47.7472

  166. 现货

  167. - +

   表:¥ 848.84

  168. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价
  169. PVX6012PBF
  170. PVX6012PBF

  171. International Rectifier
  172. 配图量:520

   队订量:7

  173. 7+

   20+

   50+

   1000+

  174. ¥98.7749

   ¥90.8092

   ¥89.2161

   ¥85.2332

  175. 现货

  176. - +

   表:¥ 691.42

  177. 立即购买 参加购物车 报名更价廉? 请联系客服
   或者 付出询价